“I am the true vine” John 15:1-5

“I am the bread of life” John 6:35-48

“I am the light of the world” John 8:12

“I am the gate”  John 10:7

“I am the good shepherd”  John 10:14

“I am the resurrection and the life” John 11:25

“I am the way, the truth and the life” John 14:6